Close
Chicagi, IL, 55030 8500 Lorem Street
(123) 456-78-90 sales@example.com

Chọn lọc kỹ lưỡng từ nguồn trái cây dồi dào của Thái Lan, Châu Mỹ, Châu Âu…, GroupG cung cấp các sản phẩm nguyên liệu từ trái cây với chất lượng cao, bao gồm Fruit Puree, Fruit Concentrate, Fruit Jam và Fruit Squash.

FRUIT SQUASH

 • – APPLE SQUASH
 • – BLUBERRY SQUASH
 • – BLUEHAWAI SQUASH
 • – BLUELEMON SQUASH
 • – CANTALOUP SQUASH
 • – COCONUT MIXFRUIT SQUASH
 • – COCONUT SQUASH
 • – COLA SQUASH
 • – GRAPE FRUIT SQUASH
 • – GRAPE SQUASH
 • – GREEN APPLE SQUASH
 • – GREEN PUNCH SQUASH
 • – GUAVA SQUASH
 • – KIWI SQUASH
 • – LEMON PUNCH SQUASH
 • – ORANGE PUNCH SQUASH
 • – LEMONTEA SQUASH
 • – LYCHEE SQUASH
 • – MANGO SQUASH
 • – MINT SQUASH
 • – ORANGE SQUASH

FRUIT JELLY

 • – APPLE FLAVORED JELLY
 • – BLACK PEARL FLAVORED JELLY
 • – BLUEBERRY FLAVORED JELLY
 • – BLUEHAWAI FLAVORED JELLY
 • – CALLAGAN YOGHURT FLAVORED JELLY
 • – CANTALOUP FLAVORED JELLY
 • – COLLAGAN YOGHURT FLAVORED JELLY
 • – CRYSTAL MAGIC COFFEE
 • – FLAVORED JELLY
 • – FRUITSALAD YOGHURT  FLAVORED
 • – JELLY WITH KONJAC
 • – GRASS JELLY FLAVORED JELLY
 • – ORANGE FLAVORED JELLY
 • – PINEAPPLE FLAVORED JELLY
 • – STRAWBERRY FLAVORED JELLY WITH KONJAC POWDER