Close
Chicagi, IL, 55030 8500 Lorem Street
(123) 456-78-90 sales@example.com

Đại diện kinh doanh cao cấp

A.Chức năng/Nhiệm vụ chính: 1.Kinh doanh: – Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác. Liên hệ, gặp gỡ, giao dịch, đàm phán với khách hàng nhằm mục đích bán hàng với hiệu quả cao nhất. Thu thập thông tin về tình hình thị trường...

READ MORE